Logo Bureau Funale "Je neemt het verlies je hele leven mee
maar het hoeft je leven niet (meer) te beheersen."

Ingrijpend verlies als jeugdervaring

Alleen

Eén op de 10 Nederlanders verloor op een leeftijd jonger dan 20 jaar een ouder - of beide ouders - door overlijden. Voor veel van deze mensen heeft dat ingrijpende verlies als jeugdervaring grote gevolgen gehad. Het verlies van een ouder betekent voor een kind meestal ook het verlies van

Ingrijpende verliezen kunnen rupturen, diepgaande scheuren, in het kinderleven veroorzaken. Het leven van het kind dat een dergelijk verlies overkwam kan daardoor een heel andere kant op gaan dan in de lijn van de verwachting lag.

Een verlaat rouwproces is daarom meestal niet alleen een zoektocht naar wie de overleden ouder was, maar ook een zoektocht naar wie je zelf bent.

Als Verlaat Verdriet over jou gaat

Als je als kind een ouder bent verloren is de kans groot dat ook jij je zo goed en zo kwaad als dat ging staande hebt gehouden. Binnen de mogelijkheden die je toen als kind had.

Waarschijnlijk heb je (een aantal van de) kenmerkende patronen bij verlaat verdriet ontwikkeld. Patronen die toen voor jou helpend waren maar die nu, in je volwassen leven, beperkend zijn geworden en die jou nu letterlijk ‘in stilstand’ houden. Ze belemmeren jou als volwassene om voluit te leven en van je leven te genieten.

Maar je weet dat verborgen onder die patronen je verdriet van toen ligt.
Gestold, als het ware onder een ijslaag verborgen.

Als dat verdriet aangeraakt wordt - kun je dan ooit weer ophouden met huilen?

Die eenzaamheid van toen, wil je die ooit nog opnieuw ervaren?

En die patronen: wat moet je daarmee aan?

Kenmerkende patronen bij Verlaat Verdriet zijn onder andere:

Handreikingen bij Verlate Rouw

Een verlaat rouwproces is geen afgebakend, te voorspellen proces. Daarvoor zijn de individuele verschillen te groot.

Toch zijn er haltes van bewustwording de je zicht kunnen geven op jouw verlate rouwproces. Deze haltes vormen samen de Handreikingen bij Verlate Rouw.

Het Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek helpt je verder op weg in je verlate rouwproces.

Ontstaan

In 1995 nam Titia Liese het initiatief voor de workshop Taal & Teken de eerste workshop in Nederland speciaal voor mensen die jong hun moeder verloren.

Deze workshop was de aanzet tot de eerste workshop Zonder Moeder die in 1996 plaatsvond. Met deze workshops legde Titia Liese in Nederland de basis voor Verlaat Verdriet: het werk met mensen die als kind een ouder - of beide ouders - verloren door overlijden. Een tot op dat moment onontgonnen terrein.

Vandaag de dag zijn Verlaat Verdriet en Verlate Rouw in Nederland gangbare en veelgebruikte begrippen.


Bureau Funale ** Telefonisch contact: 0341 260289 ** E-mail:

Bezoek ook eens Verlaat Verdriet NU!