Logo Bureau Funale "Verlate Rouw:
Een leven te winnen."

Informatie voor de pers

Verlaat Verdriet & Verlate Rouw

Geschiedenis

....Het kan zijn dat één van je ouders is overleden, een broertje of een zusje of iemand anders waar jij veel van hield. Voor een kind kan het in zo’n periode echt moeilijk zijn om uiting te geven aan haar of zijn gevoelens. Vaak worden deze ondergeschikt gemaakt aan het verdriet of de pijn van de volwassenen.

Wanneer je zelf volwassen bent geworden, kan het gebeuren dat je tot de ontdekking komt dat je dit verlies nooit echt goed hebt verwerkt.

Bovenstaande tekst maakt deel uit van de foldertekst voor de workshops ‘Taal & Teken’ die Titia Liese in 1995 samen met Albert Greven organiseerde. Doelgroep voor deze workshops waren mannen en vrouwen die als kind een ingrijpend verlies leden. Met deze workshops legde Titia Liese de basis voor de workshops ‘Zonder Moeder’ die zij samen met Mieke Ankersmid ontwikkelde en uitvoerde. In het voorjaar van 1997 vond de eerste van een groot aantal workshops ‘Zonder Moeder’ plaats.
Doelgroep: vrouwen die op een leeftijd jonger dan 20 jaar hun moeder verloren door overlijden.

Na enige jaren ervaring opgedaan te hebben met deze specifieke doelgroep was de tijd aangebroken voor uitbreiding naar een bredere doelgroep: mannen en vrouwen die op een leeftijd jonger dan 20 jaar een ouder, of beide ouders, verloren door overlijden.

In mei 2000 interviewde Joke Korving voor de Haagse Courant Titia Liese over haar werk. In dit gesprek attendeerde deze journaliste Titia op het, eveneens door haar geschreven, artikel dat in 1980 in dezelfde krant verscheen en dat de titel droeg ‘'n Verlaat Verdriet’. Naar aanleiding van dat artikel introduceerde Titia de titel voor de nieuwe workshops: ‘Verlaat Verdriet’.

Netwerk ‘Zonder Moeder’ & Netwerk ‘Verlaat Verdriet’.

Uit de workshops ‘Zonder Moeder’ ontstond het netwerk ‘Zonder Moeder’, een netwerk voor vrouwen die deelnamen aan de workshops. In de loop van de jaren vonden niet alleen deze deelneemsters maar ook zeer veel andere vrouwen die jong hun moeder verloren in dit netwerk ‘een thuis’.

Met ingang van de introductie van ‘Verlaat Verdriet’ ontstond het netwerk ‘Verlaat Verdriet’, het netwerk ‘Zonder Moeder’ ging in de loop van 2001 op in het nieuwe netwerk. In 2001 bouwde Juliette Reinders Folmer de website www.verlaatverdriet.nl, Marjon Jens zette zich in voor de PR, andere vrijwilligers waren actief op andere terreinen. De intensieve samenwerking van Titia Liese, Juliette Reinders Folmer en Marjon Jens had het beoogde resultaat: het netwerk groeide in deze jaren snel en fors.

In 2003 bleek de voortschrijdende professionalisering van het werk in toenemende mate onverenigbaar met het vrijwilligerswerk dat tot dan toe het voortbestaan van het netwerk waarborgde. Het netwerk werd in dat jaar opgeheven, aan het vrijwilligerswerk kwam een einde. Titia Liese bracht, op haar eigen wijze, het Verlaat Verdriet-werk onder in haar Bureau Funale waar het sinds die tijd op natuurlijke wijze ingebed is in het biografisch werk: werken met je levensverhaal.

Voor journalisten

Bent u een journalist, wilt u informatie over Verlaat Verdriet & verlate rouw, over biografisch werk of over Herinneringsboeken;
Heeft u een specifieke vraag over één van deze onderwerpen;
Of wenst u een interview?

Neemt u dan telefonisch contact op met Titia Liese 0341- 26 02 89.

Zoekt u iemand die u wilt interviewen in verband met Verlaat Verdriet?

Uw vraag kan geplaatst worden op één van de forums van Bureau Funale.
Neemt u daarvoor contact op met Titia Liese via het contactformulier.

Voor organisaties en / of hulpverleners

Wilt u informatie over Verlaat Verdriet & verlate rouw;
Over biografisch werk of over Herinneringsboeken;
Heeft u specifieke vragen;
Of wenst u een lezing over één van deze onderwerpen?

Neemt u daarvoor telefonisch contact op met Titia Liese of gebruik het contactformulier.


Bureau Funale ** Telefonisch contact: 0341 260289 ** E-mail:

Bezoek ook eens Verlaat Verdriet NU!